Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole Gminne
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA ROK 2021

PLAN  DZIAŁANIA  NA  RZECZ  POPRAWY  ZAPEWNIENIA  DOSTĘPNOŚCI      OSOBOM  ZE  SZCZEGÓLNYMI  POTRZEBAMI    NA  ROK  2021

 

Nazwa  Podmiotu:  Przedszkole Gminne „Bajka” w Jezierzycach

Data sporządzenia: 18 luty 2021 r.

Dokumenty  opracowali koordynatorzy do spraw  dostępności: 

Agnieszka Prajwowska, Alina Kasprzycka

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania

wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Termin

1.

Powołanie koordynatora ds. dostępności

 

Dyrektor Przedszkola

Zarządzenie Dyrektora – wyznaczenie koordynatora

Do 10.02.2021

2.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Koordynatorzy ds. dostępności

Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły, BIP i Urzędu Gminy Słupsk deklaracji dostępności

Do

28.02.2021

3.

Analiza stanu obiektów Przedszkola Gminnego „Bajka” w Jezierzycach pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynatorzy ds. dostępności

Dokonanie analizy stanu obiektów Przedszkola Gminnego „Bajka” w Jezierzycach

Do

28.02.2021

4.

Spotkanie Zespołu Koordynatorów i Przewodniczącego Zespołu w celu omówienia zakresu działań

Koordynatorzy ds. dostępności – Przewodniczący zespołu

Spotkanie – Przedszkola Gminnego „Bajka” w Jezierzycach

Do 28.02.2021.

5.

Opracowanie planu działania Zespołu Koordynatorów.

Koordynatorzy ds. dostępności – Przewodniczący zespołu

Przekazanie do zatwierdzenia przez Dyrektora przedszkola. Umieszczenie na stronie internetowej http://przedszkole-jezierzyce.szkolnastrona.pl/ oraz strona BIP przedszkola

Do 28.02.2021.

6.

Identyfikacja kategorii osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynatorzy ds. dostępności

Sporządzenie wykazu ze szczególnymi potrzebami w podziale na:

  1. Dzieci.
  2. Pracowników przedszkola.
  3. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci

Na bieżąco

7.

Przyjmowanie uwag, opinii, sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami a także rodzi i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, cyfrowej czy też informacyjno – komunikacyjnej z jakimi zmagają się oni podczas kontaktu z placówką

Koordynatorzy ds. dostępności

Analiza przekazanych uwag pod kątem dostosowania placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami

Na bieżąco

8.

 

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami zakresie:

- architektonicznym

- cyfrowym

- informacyjno - komunikacyjno

Koordynatorzy ds. dostępności

Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno – komunikacyjnego np. zapewnienie informacji w zakresie rozkładu pomieszczeń w budynkach, wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza języka migowego

Realizacja w całym okresie działania

9.

Dokonanie samooceny i analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej

Koordynatorzy ds. dostępności.

Sporządzenie deklaracji dostępności i podanie do publicznej wiadomości (aktualizacja)

 

Do 15.03.2021.

10.

Uzyskanie danych

zbiorczych do raportu

Koordynatorzy ds. dostępności- przewodniczący zespołu koordynatorów.

Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad.

Do 10.03.2021.

11.

Sporządzenie Raportu

Zbiorczego

Koordynatorzy ds. dostępności- przewodniczący zespołu koordynatorów.

Przekazanie raportu do zatwierdzenia Dyrektorowi przedszkola następnie podanie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej przedszkola oraz na stronie podmiotowej BIP, przekazanie do Wojewody pomorskiego – art.11, pkt. 4 Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do 15.03.2021.

12.

Monitorowanie działalności Przedszkola Gminnego „Bajka” w Jezierzycach w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynatorzy ds. dostępności

Przesyłanie niezbędnych informacji oraz prowadzenie spotkań. Spotkania lub wyjazdy będą prowadzone zespołowo z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów branży budowlanej, sanitarnej itp.

Dwa razy do

roku do 30

czerwca i 30

grudnia lub

konieczności wynikającej

ze zmiany

przepisów

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Anna Szymczak 25-02-2021 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Anna Szymczak 25-02-2021
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2021 11:57